صفحه نخست

تعداد کشته شدگان انفجار دیشب
۲۴ نفر بوده است

پرستاران فوریتهای جراحی بیمارستان نمازی می گویند تا پایان شیفت دیشب 24 تن از حادثه دیدگان درگذشتند و جنازه آنان به سردخانه این بیمارستان منتقل شده است. همچنین به علت کمبود تخت جهت مجروحان بخشهای داخلی، ارتوپدی، زنان و اطفال این بیمارستان، بسیاری از بیماران را سریع و بدون دریافت هزینه از بیمارستان مرخص کردند. همچنین ورود و خروج به این بیمارستان بشدت کنترل می شود به نحوی که تعدادی از خانواده های مجروحین هنوز نتوانسته اند بیمار خود را ببینند. در بیمارستانهای دیگر شیراز کمی اوضاع آرام است. همچنین شاهدان عینی که در محل حادثه بودند اظهار می دارند که کشته های اولیه این حادثه که بدن آنان تکه تکه شده بود مستقیما به سردخانه دالرحمه شیراز منتقل شدند که تعدادی در حدود 10 نفر بودند.

ایران پرس

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72061 visitors (158006 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=