آخرین خبر از ایوب گنجی

 

 

سنی نیوز به نقل از شمس اعلام کرد

 

بنا به آخرین تماس تلفنی با خانواده استاد ایوب گنجی، اعلام داشتند که حال ایشان به فضل خداوند رو به بهبود است. لذا از تمامی مسلمانان و خاصتا برادران و دوستداران استاد گنجی انتظار دعای خیر را برای او داریم و از خداوند متعال خواهانیم که ایشان را به لطف و مرحمت خود شفا دهند

 

 

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72687 visitors (159218 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=