صفحه نخست


حضرت مولانا عبدالسلام جنایت کثیف رژیم را بشدت محکوم کردند

 

روز جمعه در مسجد النبی (ص) ایرانشهـر مسجدی که در آن شهـید مولانا عبدالـقـدوس بارها درآن امامت نمـاز کرده بود غمی بزرگ بر مسجد سایه افکنده بود جمعیت کثیری از نمازگزاران گرد آمده بودند بغض گلوی همه را از پیر تا نوجوان را  گرفته بود اشک از چشمان همه جاری بود .

حضرت مولانا عبدالسلام  برادر شهید مولانا عبدالقدوس رحمه الله علیه با صدایی بغض آلـود در مـیـان مردم داغـدار ایرانشهـر ضمـن عـرض تسـلـیت و تـیـریک شهادت مولانا عبدالقدوس و مولانا مـحـمـد یوسف فرمودند شهادت یک افتخار است این دو عالم بزرگ را خـداوند پـیـش خـود دعـوت کرده اسـت وبـعـد روایتی بیان فرمدند که حضرت وحشی رضی الله عنه قاتل عموی رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی حضرت حمزه رضی الله عـنـه بـود و جـسـد مبـارک عموی آنحضرت (ص)را مثله مثله کرده بود  وقتی توبه کرد رسـول الله (ص) او را بـخـشیـد و خـداونـد اورا هم بخشید اما در این زمان دو نفر بیگناه را بدون چـه جرمی شهید کردند؟ حتی اجساد را هم تحویل ندادند  کجاست اسلام ؟ ایشان در قسمتی دیگر ازسخنانشان فرمودند این نهایت یک جنایت وخیانت است آقای گل محمد بامری نماینده ایرانشهر که خود را بلوچ میداند اون روز به من قول داده بود که مشـکلی وجـود نـدارد و صـد درصـد ایـن دو نفر آزاد خواهنـد شد اما بعدها که بسراغش رفتم نه تـنهـا بـه قـولـش عـمـل نـکـرد بلـکـه خیانت هم کرد و حتی جواب سلامم را هم نداد آقای سلیمانی نمـاینده رهبری که اون روز گـفـته بود نگران نباشید مشکلی نیست فقط برادران اطلاعات میخواهند چندتا سوال بپـرسـنـد مـن اینجا بهت قول میدم که آزاد بشند اما بعدا که بسراغش رفتم گفت دیگه از دست ما کاری ساخته نیست حکم از بالا اومده.

شـما که کاری از دستتون بـرنـمی اومـد چـرا اون روز ما را فریب دادید این یک خیانت و جنـایـت اسـت و خـداونـد از خائنیـن و جنایتکاران نخواهد گذشت بنده مطمئن هستم که به خاطر این مطالبی که ایراد کردم کشته خواهم شد اما حقـیـقـت را خدمـت شما عزیزان خواهم گـفـت و ازشما خـواهـش میکنم بـرویـد بـه اونها هم بگویید . اگر چنانچه بدستشان کشته شوم جنـازه ام را درکــوه ون دفــن کنید در همین لحظه شلیک گریه ها سرازیرشد ومردم تکبـیر گفتند شخصی از میان جمعیت برخواست وبـلـند فریاد کشید لعنت برگـُلک بامری و اون سلیمانی آشـغـال پست . . . .  مردی دیگرازگوشه ای دیگر فریاد زد خدایا ایـن ظـالـمـان را از روی زمـیـن محـو کـن . . . . مـولانا مردم را به آرامش دعوت کرد و فـرمـود نـبـایـد بـه کـسی توهین کنید با توهین و نفرین هیچ کاری درست نمیشود ایشان مردم را به صبر وپایداری دعوت نمودند و از فضایل صبر بیان فرمودند

 

محمد عمر بلوچ پهره

 

www.mybalochistan.net.tc

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72687 visitors (159223 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=