صفحه نخست

2 زندانی بدلیل عدم رسیدگی پزشکی و بی توجهی زندانبانان جان خود را از دست دادند

بنابه گزارشات رسیده از زندان دستگزد اصفهان در طی چند روز اخیر 2 زندانی دیگر جان خود را از دست دادند. این 2 زندانی بدلیل عدم رسیدگی پزشکی و بی توجهی زندانبانان در گذشتند.

آقای احمد ماسالی 35 ساله محکوم به حبس ابد که در بند آموزشی این زندان بسر می برد در اثر یک بیماری که 2 روز با آن مواجه بود ،او بیماری خود را چندین بار با رئیس بند در میان گذاشته بود و خواستار انتقال به بهداری زندان شده بود ولی زندانبانان به حرفهای آقای ماسالی توجهی نکردند تا اینکه پس از 2 روز تحمل دردهای شدید در تاریخ 27 فروردین ماه در بند این زندان جان باخت.

همچنین زندانی دیگری بنام مراد بورک زهی متولد سال 1339 که از تاریخ 19 اسفند 1386 در بند 4 این زندان در بازداشت بسر می برد.و به اتهام مواد مخدر دستکیرشده بود.آقای بورک زهی بنابه گفتۀ هم بندیهایش که او در اثر شکنجه های مامورین آگاهی اصفهان وادار به اعتراف شده بودآقای بورک زهی در اعتراض به شکنجه های که توسط اداره آگاهی اصفهان و وادار کردن او به اعتراف، از 2 هفته پیش در اعتصاب غذا بسر می برد. تا اینکه در تاریخ 28 فروردین ماه در اثر بی توجهی زندانبانان و عدم رسیدگی پزشکی در بند این زندان جان خود را از داست داد .

لازم به یادآوری است که در طی چند روز گذشته چهارمین زندانی است که در زندان دستگرد اصفهان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و بی توجهی زندانبانان جان خود را از دست دادند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، اعتراف گیری با شکنجه های غیر انسانی مامورین آگاهی ، عدم رسیدگی پزشگی به زندانیان بیمار که منجر به مرک آنها شده است را محکوم می کند. و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن ، به محروم کردن زندانیان از امکانات پزشکی که تا به حال منجر به مرک تعدادی از آنها شده است، می باشد.

 

تفتان

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 71885 visitors (157501 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=