صفحه نخست

 

فرق بین حیوان و انسان داشتن ایمان بخداست 

 

 

انسان مخلوقی است که هم میتواند بر تر از فرشتگان شود

 و هم

 پست تر از حیوانات

 

بنام الله مقتدر

آنکه آنسان را با شعوری برتر از بقیه مخلوقات آفرید تا بتواند در آفرینش این کائنات لایتناهی تفکر کند و در نهایت  بعظمت ذات متعال خالقش  پی ببرد و آنگاه آگاهانه سر تعظیم فرود آورده و با اخلاص عبادتش نماید تا با این کار فرق بین خود و حیوانات دیگر را نمایان کند و بدرجه رفیع اشرفیت مخلوقات نایل گردد و گر نه این بشر سخت فریب خورده امروزی حتی اگر کلاه روسی ، کت و شلوار انگلیسی و کراوات سویسی هم که بپوشد و روی میز با قاشق و چنگال غذا بخورد بدون اطاعت از احکام خدا  باز هم بیش از یک  حیوان نخواهد بود که در ابلهی مترقیانه ای  گذران زندگی خواهد کرد و سرخوش از انکه موجودی متمدن شده است به  پیش  میرود بدون  آنکه  بداند به کجا میرود  و در پایان راه وقتی که سر از جهنم در میآورد آنگاه منگی تمدن از سرش خواهد پرید و انگشت ندامت و حسرت بدندان خواهد گرفت  ولی چه فایده چون دیگر خیلی دیر شده است و امکان جبران  خسارت سنگینی که گرفتار آن گردیده است هرگز برایش ممکن نخواهد شد و چه خوب است که انسان قبل از فوت فرصتهای شرف آفرین  در این زندگی کوتاه  پند پذیر شود  و گر نه این شعر شاعر مناسب حالش خواهد شد:

" چندین چراغ  دارد  و  بیراه  میرود

بگذار تا بیفتد  و بیند سزای خویش"

 

محمد آرمیان    www.watwajahi.blogfa.com

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72196 visitors (158375 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=