صفحه نخست


شیعه بزرگترین تهدید برای عالم اسلامی 

اگر نگاهی به ملیتهای جهان بیندازیم خواهیم دید هیچ عاملی جز شیعه موجب جدایی ملل اسلامی نبوده ونیست .

درکشورهای عربی اقلیتهایی از مسیحیان نیز موجود میباشند نژاد و زبانشان هم عربی میباشد ودر کنار مسلمانان با صلح وصفا زندگی میکنند وبه عرب بودن خود افتخار میکنند با همین حال اقلیتهایی از شیعیان در بعضی از کشورهای عربی مثل لبنان عراق وبحرین وجود دارند که تنها عامل فساد وفتنه در این کشورها میباشند اما این اقلیتها خواهان زیر سلطه درآمدن کشورشان به ایران هستند آنها خود را جدا از اعراب سنی میدانند و آرزو دارند یک روز ایران کشورشان را تصرف کند اما مسیحیان اصلا حاضر نیستند زیر سلطه بینگان حتی اگر مسیحی هم باشند درآیند آنها به وطن خود عشق می ورزند و مثل شیعیان وطن فروش نیستند

در فلسطین گروههایی از فلسطینیان مسیحی نیز وجود دارند که در کنار سایر فلسطینیان با دشمن صهیونیستی در نبردند اما یک کمی آنطرفتر یعنی در کشور لبنان تفرقه ها وآشوبهایی وجود دارد که عامل اصلی آن فقط شیعیان هستند شیعیان لبنانی در حالی که در لبنان زندگی میکنند وزبانشان هم عربی میباشد اما در همه موسسات   و بیمارستانها  مغازه ها و هرمکان دیگری که متعلق به شیعیان میباشد عکسهایی از خمینی و خامنه ای بچشم میخورند در این کشورها شیعیان از تمامی حقوق خود برخوردار هستند در وزارتخانه ها  ارتش  وپلیس و تمامی ارگانها بدون هیچگونه محدودیتی استخدام میشوند در این کشورها شرط استخدام فقط وطنی بودن میباشد اما این شیعیان بازهم راضی نیستند و خواهان پیوستن خاک کشورشان به ایران هستند .

در ایران اقلیتی بزرگ از اهلسنت وجود دارند که از اقوام بلوچ کرد ترک وترکمن فارس لر وعرب میباشند اما از هیچگونه حقی برخوردار نمیباشند درهیچ وزارتخانه ای استخدام نمیشوند شرط استخدامی در ایران فقط شیعه بودن میباشد و ایرانی بودن اصلا مهم نیست حتی در بعضی از موسسات دولتی عده ای از شیعیان پاکستانی و لبنانی مشغول بکار میباشند  رژیم حاکم بر ایران تمامی سرمایه های مملکت را صرف کمک به شیعیان جهان و اعمال تروریستی در کشورهای پاکستان عراق لبنان و افغانستان میکند در حالیکه 90درصد اهلسنت بیکار و در فقر زندگی میکنند اکثر جوانان اهلسنت بعلت وجود تبیعیضهای شدید بیکار و به شغلهای کاذبی مثل گازوئیل کشی افغان کشی و کالای قاچاق روی آورده اند البته این کارها هم بسادگی هم نیست و همه روز هدف رگبار نیروهای رژیم قرار میگیرند و کشته میشوند اهلسنت در ایران اصلا آزادی بیان ندارند همه روزه در رادیو تلویزیون و مجله وروزنامه ها مورد توهین و تمسخر قرار میگیرند به تمامی مقدسات اهلسنت توهین میشود اما اگر کسی کوچکترین اعترضی بکند روانه زندان خواهد شد و زیر شدیدترین شکنجه ها قرار خواهد گرفت  .

 

در بلوچستان اقلیتی بلوچ شیعه نیز وجود دارند اما به زبان و نژاد بلوچ به دیده تمسخر میگیرند حتی عده ای زبان بلوچی را کنار گذاشته اند ودرمنزل به زبان فارسی صحبت میکنند اما با همین حال در بلوچستان پاکستان اقلیتی از ذکریها زندگی میکنند اما هیچ مشکلی با دیگر برادران بلوچ خود ندارند وبه زبان ونژاد خود افتخار میکنند ودر تمامی جنبشهای بلوچی حضور فعال دارند وحتی برای ازادی کشته هایی هم داده اند ولی شیعیان چه؟

شیعیان از یهود ونصارا بدتر هستند چون یهود ونصار فقط به جسم اسلام ضربه میزنند اما شیعیان به روح وجسم اسلام ضربه میزنند  پایه واساس شیعه با دروغ ولعن افترا بنا شده است    آنها همیشه در پی   ضربه زدن به مسلمانان میباشند در ایران همه روزه شاهد کشتار وشکنجه اهلسنت به بهانه های مختلف هستیم .

شیعیان خائن ترین افراد روی زمین هستند آنها برای رسیدن به اهداف شیطانی خود انسانیت وطن شرف و آبروی خود را می فروشند نمونه و الگوی مناسب زابلیها هستند اگر به اصل و نسب زابلیها نگاهی بیندارپیندازیم متوجه خواهیم شد که این بیچارگان از طوایف بلوچ هستند اما بعلت شیعه بودن زبان  ولباس خود را تغییر داده اند و علت دشمنی زابلیها با برادران بلوچ شان فقط مذهب منحوس شیعه میباشد اگر این زابلیها مسیحی وهندو ویا.....می بودند هیچ وقت به قوم خود خیانت نمیکردند پس میتوان نتیجه گرفت که هرگز مسلمانان در کنار شیعیان روی ارامش را نخواهند دید

 

مـحمـــد عــمـــــــــر بلوچ چابهار


مئے  بلوچستان

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72397 visitors (158659 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=