صفحه نخست

 

 

 

بلوچ یک ملت است

نوشته ای از:

ص -  بلوچ – صلاحزئی

این نوشته قبلا در نشریه شماره ۳ " صدای عدالت" بچاپ رسیده است و اینک در وبلاگ وتواجهی نیز درج میگردد تا مورد استفاده قرار گیرد.

بلوچ یک ملت است

"ناله را هرچند میخواهم که پنهان سر دهم

سینه  میگوید  که من  تنگ آمدم فریاد  کن"

          بلوچ یک ملت است خیلی کهن که تقریبا 2500 سال پیش در بلوچستان میزیسته است. سنگ نوشته های تخت جمشید شیراز در این باره بخوبی گواهی میدهند که در آن زمان هم سرزمینی بنام مکران وجود داشته است ولی متاسفانه هماکنون قوم بلوچ از همه اقوام دنیا عقب است بخاطریکه حکمرانان متعصب بر بلوچ حکمرانی کرده اند و باعث عقب افتادگی قوم بلوچ شده اند.  اکثر مردم بلوچستان بخاطر فقر شدید مادی نتوانسته اند بتحصیل بپردازند. هماکنون حدود 15 ملیون بلوچ در سه قسمت بلوچستان ایران – افغانستان و پاکستان وجود دارند که حدود سه ملیون نفر آنها در کشورهای خارجی اقامت دارند. در بلوچستان ایران همه بلوچها بظاهر شناسنامه و گذرنامه دارند و در شناسنامه هیچکس نوشته نشده است که شناسنامه درجه 2 و شناسنامه یک بلوچ با شناسنامه یک زابلی واصفهائی و تهرانی بظاهر هیچ فرقی ندارد ولی متاسفانه با وجود داشتن این مدارک  با بلوچ مثل انسان درجه 2 رفتار میشود و در حقوق با یک فارس هیچگونه برابری ندارد. بلوچ در زادگاه خودش هیچ حقی ندارد و همه کارهای درجه یک  را زابلی ها و فارسها در اختیار خود گرفته اند و بلوچ فقط میتواند کارهای درجه 2 و درجه 3 انجام دهد و در همین کارهای  درجه  2 و درجه 3  فارسها و زابلی ها که در ادارات دولتی هستند بشکلهای مختلف مزاحمش هستند و نمیگذارند که لقمه نانش را به راحتی بدست بیاورد. بلوچها اهلسنت هستند حق فعالیت مذهبی هم ندارند و اگر یک عالم دین ما در روز جمعه  دوکلمه حرف در مورد مسایل مذهبی خود بزند بلافاصله او را تهدید میکنند که چرا این حرف را گفته ای ولی ما می بینیم که در اکثر شهرها و حتی در بعضی روستاهای کوچک هم حسینیه و مسجد برای اهل تشیع درست کرده اند و در میان مردم اهلسنت مشغول تبلیغ مذهب تشیع هستند. مدتی است که بعضی مهمانهای ناخوانده وارد بلوچستان شده اند و عرصه را برای ملت بلوچ تنگ کرده اند بهتر بگویم که خانه میزبان را تصاحب  و پا را از گلیم خود دراز تر کرده اند. کسی نیست که به اینها بفهماند شما مهمان هستید چون اینجا بلوچستان است خانه آجداد و آبائی ماست  ولی اینها با زور اسلحه و پشتیبانی رژیم پا به گردن بلوچ نهاده اند طوریکه حتی فرصت نفس کشیدن هم به او نمیدهند. فرد فرد ملت بلوچ وقتیکه از خواب بیدار میشود به فکر سیر کردن شکم زن و بچه خود است بچه هائیکه مثل بچه های گرسنه گنجشک دهان شان باز است این فرد کجا میتواند فعالیت سیاسی و حقوقی داشته باشد ولی رژیم رحمی بحال همین مردم هم نمیکند و به بهانه های مختلف آنها را شکنجه و زندائی و اعدام می نماید-  آمار نشان میدهد تا چندی پیش مامورین رژیم فقط در مرز پیشین 130 نفر را به قتل رسانیده اند حتی اشخاصی وجود داشته اند که فقط با یک کپسول گاز و چند کیسه آرد بقتل رسیده اند از آن جمله است اسلم درزاده.  هنوز هم نیروی انتظامی رژیم با اسلحه دولتی بلوچها را به قتل میرساند کسی نیست که به اینها بگوید که بابا این اسلحه را به دست تو داده اند که از حق این مردم محافظت و دفاع کنی چون تو حقوق از مالیات من ملت میگیری نه اینکه با همین اسلحه، خود مرا بقتل برسانی. رژیم ولایت فقیه بظاهر جمهوری اسلامی بخاطر تعصب شدید مذهبی که با اهلسنت دارد مردم بلوچستان را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است و به بهانه های مختلف مورد اذیت و آزار قرار میدهد حتی یک سرباز رژیم خیلی راحت میزند در گوش یک بلوچ بی دفاع آنهم جلو خانواده اش. کسی نیست که به پرسد آیا زدن در گوش یک انسان بیدفاع شهامت است؟

اندکی   با تو   نوشتم   غم   دل     ترسیدم

که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

گل همان به  که به هر حرف نیندازد گوش

                ورنه   درد دل مرغان  چمن بسیار است

          امیدوارم که روزی برسد که ملت بلوچ هم مانند دیگر ملتهای متمدن دنیا صاحب حق و حقوق شود و به امید آن روز.

ص – بلوچ -  صلاحزئی

* * * * *

وت واجهی

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72687 visitors (159234 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=