برادر كشي در منطقه سرباز

بر اثر درگيريهاي طايفه اي ديروز پنجشنبه  چهار نفركشته شدند اين درگيري در منطقه ي سرباز رخ داده است

در اين درگيري از سلاح  آر پي جي براي نابودي طرفين استفاده شده كه منجر به كشته شدن چهار نفر از طوايف بليده اي شده است 

عامل اصلي اين درگيريها رژيم آخوندي ميباشد در اين درگيري شخصي مخبر بنام سيفل آسكاني فرزند محمد از خود فروختگان معروف منطقه ميباشد و هيچ نسبتي با دو طرف ندارد دست داشته است كه كارش هيزم انداختن درآتش است اين دو طرف از طوايف بليده اي و ايراندوست ميباشند در حالي كه مهاجمان هر دو طرف با اسلحه بسيج مجهزهستند و رژيم هر دو طرف را براي نابودي يكديگر مسلح ساخته است

اين است امنيت جمهوري اسلامي براي ملت بلوچ

 

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72061 visitors (157997 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=