هشدار ! مردم آگاه باشید
به نام خدا
مردم عزیز ومتدین بلوچستان اگاه باشید یکی از مهمترین تاتیکهایی که رژیم برای تغییر بافت جمعیتی در استان اجرا کرده و در حال اجرا دارد با توجه به اینکه در مذهب اهل سنت گرفتن وام با بهره حرام است و مردم از این طرحها ی ناموفق استقبالی ندارند این تسهیلات را در مدت زمان کمتر و با بهره کم وتسهیلات ویژه در اختیار افراطیون تشیع وبه خصوص زابلیها جهت خرید زمین و ساخت و ساز در کلیه مناطق بلوچستان در اختیارشان می گذارد رژیم سعی دارد با تزریق جمعیت تشیع با سلطه کامل در ادارات و تغییر بافت جمعیتی اهل سنت را در اقلیت قراردهد و بدین شیوه در رسیدن و اجرای برنامه های شوم خود تسریع بخشد گرچه ممکن است در کوتاه مدت به سودی ناچیز با به فروش رساندن زمینهایتان برسید ولی در بلند مدت حالتان از فلسطینیها نیز به مراتب بدتر خواهد بود چون اسرائیل فلسطینیها را در حال حاضر به رسمیت می شناسد واگر دخالت ایران در ان مناطق نباشد انها خیلی زودتر و بهتر به حق وحقوقشان میرسند ولی رژیم اخوندی به جز شیعه تاب وتحمل دیگر مذاهب را ندارد یا باید نابود شوند یا شیعه شوند.

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72397 visitors (158633 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=