قابل توجه خوانندگان عزیز و مردم بلوچستان

 

 

ملت مظلوم بلوچ از همه سو و بطور همه جانبه ای در محاصره اقتصادی و نظامی دشمن ضد دین و سرزمین قرار گرفته و بصورت یک لقمه چرب و نرم درآمده است وبا دستور مسئولین خودسر استان و مامورین دد منش آن جنایات متعددی بطور روزمره در حق مردم بلوچ در گوشه و کنار استان بلوچستان انجام میشود تا جائیکه دیگر عزت و غیرت این مردم هم در معرض خطر قرار گرفته و هیچ صدائی از سوی هیچکسی بلند نمیشود. مردم بیگناه و بی دفاع بلوچ در سرزمین و زادگاه خود با مشکل زیاد و با ترس و لرز تردد میکنند و این وضعیت تحقیرآمیز که بر قوم بلوچ در زادگاه خودش تحمیل گشته است دقیقا بدلیل همین فرهنگ سکوت و بی صدائی و بی زبانی است وگرنه درجاهای دیگر حتی تصورش هم مشکل است که شخصی مانند منوچهر بهراوندی فرمانده یک گروه کوچک نظامی خود سر بنام مرصاد در منطقه نیکشهر با پرروئی کامل هر وقت که دلش خواست جاده را می بندد و بمدت دو سه ساعت تمام عابرین و ترافیک را در یک نقطه متوقف میکند و خودش در این مدت با ژستی شاهانه شروع به تریاک کشیدن میکند که عملی بیش از اندازه تحقیرآمیز برای همه مردم این منطقه است و برای این اقدامات خودسرانه این شخص هیچ صدائی بلند نمیشود و این جانور کثیف با دیدن چنین وضع بی تفاوتی از سوی مردم، مردم سرکوب شده و گرفتار در فرهنگ سکوت، جرات میکند هرکسی را که دلش خواست بدون کمترین دغدغه ای بکشد و شاهد بودیم که در تاریخ 4/7/85 سه نفر بنامهای جهانبخش رئیسی، برادرش مولابخش رئیسی و جنگی رئیسی را به روش بسیار وحشیانه و فجیعانه ای به شهادت رساند و این یک زنگ خطر برای همه مردم زبان بسته بلوچ است - یک ملت بی صدا مثل یک ملت مرده است. آیا حالا باور کنیم که ملت بلوچ براستی مرده است وامکان زنده شدنش دیگر وجود ندارد !؟ ای مردم بلوچ شما را چه شده است !؟ اینهمه ظلم را چرا تحمل میکنید؟آیا آنقدرصبر میکنید که بطور کلی نابود شوید !؟

محمد آرمیان (عبدالواحد)

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72196 visitors (158362 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=