دستگیری فله­ای ٤٧ نفر بلوچ توسط سرکوبگران رژیم در بلوچستان

 

 

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل ازخبرگزاریهای رسمی فارس و ایسنا در روز پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱٣٨۶ حاکی از دستگیری فله­ای ٤٧ نفر بلوچ توسط سرکوبگران رژیم در بلوچستان است. رئیس فرماندهی آگاهی رژیم در بلوچستان، محسن عطار این بار با زیرکی و هوشمندی بیشتری اتهام دستگیرشدگان را فقط دست داشتن در قتل ذکر کرده است.
رژیم با اقدامات سرکوبگرانه مداوم بر ملت بلوچ همچنان در حال ایجاد رعب و وحشت و اعمال ظلم است. تجربه اقدامات سرکوبگرانه رژیم در بلوچستان حکایت از ادامه خشونت و ظلم بر ملت بلوچ دارد و این دستگیریهای فله­ای را نمیتوان در ارتباط با مسئله قتل و بعبارتی تلاش برای دادرسی و ایجاد امنیت پذیرفت.
بر همگان آشکار است که این رژیم بمثابه چوپان دروغگوست و نیز سیاستهای سرکوبگرانه اش در بلوچستان عامل اصلی ناامنی مردم است. این دستگیریهای فله­ای با اهداف و مقاصد شوم اعمال سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در بلوچستان صورت گرفته­اند. ملت بلوچ به ماهیت دیکتاتوری و مستبد رژیم آگاهست و مبارزات ملی دمکراتیکش را با عزمی راسخ ادامه خواهد داد.

 

 www.taftaanb.blogspot.com   تفتان  

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72397 visitors (158655 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=