خبري خوش براي ملت بلوچ

 

 

در ميان اخبار بسيار تكاندهنده از بلوچستان كه خود نشان از شكست سياست مخفي سازي كشتار ها دارد خبر اميد بخش زير جرقه هاي اميد را در دل هاي بسياري از مردم رنج كشيده بلوچ روشن نمود اميد است واقعيات بلوچستان آنگونه كه هست در اين شبكه ماهواره ايي انعكاس يابد (یک انسان)
جـــــــــــــــار!
عزیزین برات و گوهاران!
"بلوچی تی وی کمیتی" گون چاپ و نازینک ای وشهالیا بلوچ کوما دنت که؛ رند چه بازین جهد و جهد و بی وابیان هنون اولیگین پروگرام په شنگ ا تیارانت. " بلوچی تی وی کمیتی " باسکانی امیت شه ای تی وی ره دوردیگا ایش انت که مئی بلوچ کوم و زانت کار بزاننت که هچ کاری نه بیگی نهنت. اگن ما همت بکن این و په وتی توان و تاکتا باورمند ببین هرکاری کرت کنین! ما ای تی ویا گون کمترین مالی امکانا ره دورداتگ و مئی زانتکاری گون تی وی کارو باران هچ انت؛ بلی ما امیت کنین که ای اولیگین کدم مئی زانتکارین برات و گوهاران تشویق بکنت که ایان په شه گامی بدل بکن انت!
مئی اولیگین پروگرام جمعه ای روچا فبروری 22 تاریخا ساهت 17.00 په دزاپ(زاهدان) وقتا برابر گون 18.30 په شال(کویته) وقتا شنگ و تالان بیت
.
بلوچی تی وی ای کانالانی سرا شنگ بیت:
watch Baloch TV online
www.gunaz.tv اين سايت در ايران فيلتر است
1.GunAzTvSatellite: HELLAS SAT 2FREQ: 11512HORIZONTAL 39* (EAST)
2.GunAzTvSatellite: EUROBIRD 25.5* (EAST)FREQ: 11585VERTICAL
3.GunAzTvSatellite: telstar 1215* (WEST)FREQ: 12614
February 2008
بلوچی تی وی کمیتی
Balochitv@gmail.com

 

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72687 visitors (159236 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=