جنبش های بلوچی بسوی تکامل

جنبش های بلوچی بسیار سریع و خوب رو بسوی تکامل هستند و کم کم جای خود را در جامعه امروز پیدا کرده اند 
این جنبش ها با دانستن این موضوع که خواستن هدف های خاص و محدود همچون فقط حقوق اهل سنت و فقط بلوچ نمی توانند آنگونه که هست باعث جذب افکار عمومی گردند و بلعکس این خود باعث جدایی می گردد لذا رو بسوی تغییر نگرش و وسعت دید فراتر از بلوچ و اهل سنت برداشته اند مانند تغییر نام جندالله به جنبش مقاومت مردمی ایران زیرا همانگونه که خود می دانید رژیم سعی داشت با تکثیر سی دی سر بریدن و تکفیر شیعیان که در اوایل شکلگیری جنبش گرفته بود ( که بعدا نیز جنبش در این زمینه اظهار تا سف و تغییر رویه کرد) به مردم ایران القا کنند این ها جنگ قومی و مذهبی داشته و فقط بر ضد رژیم نمی جنگند بلکه بر ضد تمام غیر سنی ها و غیر بلوچ ها می جنگند تا بنوعی مردم ایران ولو مخالفین نظام را بر ضد جنبش متحد کنند و در جهان نیز چهره ایی خشونت طلب و نمونه ایی از القائده و طالبان از جندالله نشان دادند
اما این حربه آنان با تبلیغات بسیار عالی و بجای جنبش و همچنین تغییر نام از جندالله به جنبش مقاومت مردمی ایران نقش بر آب شد
جنبش نیز بر خلاف سایر گروه های مسلح موجود در منطقه ( همچون حزب الفرقان ) که تقریبا هیچگونه فعالیت رسانه ایی ندارند با فعالیت گسترده رسانه ایی نظام را در بعد دروغ پردازی علیه خود به چالش کشید و این روند تکامل نظامی و سیاسی جنبش مقاومت مردمی ایران و به تبع آن مردم بلوچستان باعث یک بیداری عمومی در منطقه گشت که همین بیداری عمومی خود یک پیروزی بزرگ برای جنبش مقاومت 
مردمی ایران است
 

http://mirbalouchzahi.blogsome.com

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72397 visitors (158632 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=