ده تن از مبلغان اهل سُنَت توسط رژيم آخوندي
دستگير و روانه زندان شدند

 

به قرار اطلاع ده مبلغ مذهبي اهل سنت در تهران دستگير و به زندان گوهردشت كرج (رجايي شهر) منتقل گرديدند. قبل از انتقال به زندان اين مبلغان مدت 40روز را در مكاني نامعلوم تحت بازداشت نيروي سركوبگر انتظامي بسر ميبردند.

اسامي آنان بقرار زير است: رسول ماوت, سوران فاثحي, محمد خاکي, سيامند حسيني, مسعود جوادي, کاوه سيدزاده, ادريس مندرس, آزاد قادرزاده, کيوان خدادادي, خالد معروفي.

دستگيري و ضرب و شتم پيروان ساير مذاهب و اديان سابقه طولاني در رژيم ضد بشري آخوندي دارد. از مثله كردن رهبران مسيحي در سال1373, يورش و سركوب وحشيانه دراويش نعمتاللهي در قم و بروجرد در سال 84و 85 و زنداني كردن آيتالله بروجردي و پيروانش در سال85 تا نمونه اخير همه مصاديق يك رژيم قرون وسطايي و ضد آزادي عقيده و بيان است.

 

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72687 visitors (159230 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=