يك راي يك خيانت است

رذل ترين نمايندگان استان   شهرياري نماينده زاهدان بامري نماينده ايرانشهر شهرياري از آندسته اراذل است كه به هويت بلوچ و اسلام بدترين توهينها را كرده است اين مردك در يكي از جلسات مجلس گفته بود من با بلوچها تسويه حساب خواهم كرد و در جلسه ي ديگري جماعت تبليغي را تروريست خوانده است. بامري نماينده ايرانشهر سوادش پنجم ابتدايي وآخوندي است اين مردك قاچاقچي مواد مخدر است همه قاچاقچيان بهش راي دادند بامري كسي است كه در حادثه مسجد مكي اولين تير را بسوي خانه ي خدا شليك كرد .يكي ديگر از نامزدهاي اين دوره ي ايرانشهر شخصي بنام جهانگيري است كه بار اول رد صلاحيت شد . جهانگيري يك آخوند كافر بلوچ است وقتي كه رد صلاحيت شد صراحتا اعتراض كرد وگفته بود كه مگرمن اين عبا رو الكي پوشيدم و آخوند شدم وحتي تهديد كرده بود كه از مذهب شيعه خارج خواهد شد كه بلافاصله مورد تاييد قرار گرفت

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72687 visitors (159197 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=