صفحه نخست
چرا از قهرمانان اهل بيت هيچ خبري نيست ؟

حضرت علي كرم الله وجهه از فرط محبتش با خلفاي راشدين حضرت ابوبكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم، سه تا از فرزندانش را با نام گرامي آنان نامگذاري مي كند.
ابوبكر ابن علي ابن ابي طالب كه با برادر بزرگوارش امام حسين در صحنه كربلا به شهادت مي رسد.
عمر ابن علي بن ابي طالب كه با برادر بزرگوارش امام حسين در حماسه كربلا شركت مي كند و پس از جهاد و مبارزه، زنده با امام زين العابدين به مدينه بر مي گردد. و نسلش ادامه پيدا ميكند.
عثمان ابن علي ابن ابي طالب كه با برادر بزرگوارش امام حسين در كربلا به شهادت مي رسد.
امام حسن (رض) نيز سه تا از فررندانش را ابوبكر و عمر و طلحه نام مي گذارد كه با عمويشان دركربلا به شهادت مي رسند.
امام حسين (رض) نيز فرزندش را عمر نام مي گذارد.
امام زين العابدين يك دخترش را عايشه ويك پسرش را عمر نام مي گذارد، كه نسل عمر ابن زين العابدين ادامه پيدا مي كند.
همچنين بقيه اهل بيت از نسل عباس ابن عبدالمطلب و نسل جعفر ابن ابي طالب و مسلم ابن عقيل و ديگران، كه در اينجا ما در صدد درج تمام اين اسمها نيستيم بلكه مقصود فقط ذكر نمونه هايي است كه مطلب مورد نظر را روشن كند.
مناقشه
بعضي شيعيان منكر اين حقيقت هستند كه علي و فرزندانش (رضوان الله عليهم اجمعين)فرزندان خودشان را به اين نامها نامگذاري كرده اند. ‌البته اينها فقط كساني هستند كه يا اطلاع ندارند چون مطالعه نميكنند و با كتابها سروكاري ندارند، و يا اينكه تجاهل عارفانه مي كنند و قصداً از روي ضد و عناد اين حقايق روشن را انكار ميكنند.
خوشبختانه بسياري از ائمه و علماي بزرگ تشيع اينگونه جهالت مقصود يا غير مقصود را رد كرده اند، زيرا دلائل وجود اين نامهاي مبارك قطعي و يقيني است، چون نسلهاي آنان ادامه دارد و بلكه خود كتب تشيع كه جريان حادثه كربلا را نقل مي كنند گواهي مي دهند كه ابوبكر ابن علي ابن ابي طالب و ابوبكر ابن حسن ابن علي و عمر ابن علي و عثمان ابن علي دركنار امام حسين به شهادت رسيدند.
آري اينها شهداي صحنه كربلا هستند، اين امر را خود برادران شيعه دركتابهايشان آورده اند، شايد شما بپرسيد پس چرا در حسينيه ها از اين قبيل شهداء اسمي برده نمي شود و در دسته هاي عزا داري كسي نام آنها را نمي برد؟! طبيعي است بايد هم بپرسيد، اما پاسخ اينگونه پرسشها را ما نبايد بدهيم، از كساني بپرسيد كه بيشتر از ما ادعاي حب اهل بيت دارند، كه براستي چرا از اين قهرمانان اهل بيت هيچ خبري نيست در حاليكه عمر ابن علي ابن ابي طالب وعمر ابن حسن ابن علي از شجاع ترين و حماسه آفرين ترين مردان آن صحنه تاريخي بودند.

ا ی  شیعیان حضرت علی از حضرت علی  دوری نکنید خداوند مارا از پیروان راستین حضرت علي کرم الله وجهه قرار بدهد تا از دین اسلام و سنت رسول الله فاصله نگیریم و حقایق را پنهان نکنیم 

www.lootakian.blogfa.com

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 71715 visitors (157275 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=