صفحه نخست

وضعيت جوانان ونوجوانان بلوچ  

همه روزه جوانان و نوجوانان بلوچ توسط ماموران رژيم ضدبشري به بهانه هاي گوناگوني تحقير وهتك حرمت ميشوند طبق ايملي كه از ايرانشهر به بما ارسال شده  توجه فرمائيد

 

وضعيت جوانان ونوجوانان بلوچ

در ايرانشهر ماموران رژيم  هميشه موتورسواران را اذيت ميكنند به بهانه هاي مختلفي آنها را توقيف و يا بازداشت ميكنند مثلا بجرم بهمراه نداشتن سند موتور و يا كلاه ايمني و.....اگر شخصي تمام مدارك همراهش باشد به بهانه ي استعلام چندين هفته سرگردانش ميكنند تا ازش باج نگيرند آزاد نخواهد شد حتي عابرين پياده هم امنيت ندارند خصوصا شبها  دهها نفر را به بهانه هاي گوناگوني بازداشت ميكنند ابتدا ادعا ميكنند افغاني و يا پاكستاني هستي اگه طرف مداركش رو نشون بده ميگن بايد انگشت نگاري بشي  بعد از انگشت نگاري ميگن چرا ميگردي ؟ طرف رو تهديد ميكنند كه بهت تهمت ميزنيم كه اسلحه داشتي يكي از مامورا خودشو  آدم بهتري نشون ميده و ميگه يه شامي يا شيريني بده من آزادت ميكنم خلاصه باج خودشون رو از طرف ميگيرند

اين برنامه ها بيشتر از همه ي جاها در محله هاي غريب آباد و سردرگان ايرانشهر توسط كلانتري 13 و رئيس آن  بنام سيادي كه يك زابلي بسيار متعصب و ضد بلوچ است اجرا ميشوند . اكثر مردم اين محله ها از دست اين مردك حيوان صفت امنيت ندارند و مردم شاهد هستند كه اين زابلي متعصب بارها از سارقان رشوه گرفته و آنها را به حال خود رها كرده و دهها نفر را بدون ارتكاب هيچ گونه جرمي شكنجه كرده است و حتي شكنجه شدگان را به دادگاه فرستاده و دادگاه گاهي آنها را بيگناه تشخيص داده و شكنجه شدگان شكايت خود را برعليه اين جانور مطرح كرده ولي هيچ نتيجه اي نگرفته اند. درحدود چهار ماه پيش يه زابلي در ايرانشهر كشته ميشه ماموران رژيم مثل هميشه ديوانه وار هر بلوچي روگيرشون مي اومد بازداشت ميكردند در سردرگان حدود 20نفر از جوانان را در ملاء عام ناخنهاي دستانشان رو با انبر دست در مي اوردند وبا چماق محكم بر سروصورتشان ميكوبيدند  بيش از هزار نفر شاهد اين ماجرا بودند عده ي زيادي از دستگير شدگان حتي بيگناه اعلام شدند  

 

نوشته شده محمد علي از ايرانشهر

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72397 visitors (158651 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=