صفحه نخست
ربوده شدن چند زن زابلي در ايرانشهر

ديروز شنبه شب  چند زن ودختر زابلي كه از تعداشان گزارشي در دست نيست توسط افراد ناشناس درشهرستان ايرانشهر ربوده شده و به مكان نامعلومي برده شده اند تا كنون هيچ شخص ويا گروهي مسوليت آن را برعهده نگرفته است

 خبرهاي دريافتي از ايرانشهر حاكي از دستگيري دهها تن از جوانان ايرانشهري دارد ماموران رژيم تمامي چهارراهها و وروديهاي  شهر را بسته اند وبشدت كنترل ميكنند اوضاع در ايرانشهر غير عادي گزارش شده است

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72196 visitors (158369 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=