صدور حکم اعدام برای یعقوب ،جنایت علیه جوانان بلوچ

یعقوب مهرنهاد جوان تلاشگر و فعال مدنی ،اجتماعی توسط بیدادگاههای جنایتکار رژیم ولایت فقیه محکوم به اعدام شد، این حکم کاملا یک حکم سیاسی و در راستای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت صورت گرفته است و رژیم جهل و جور گمان می کند با صادر کردن چنین احکام ضد بشری و وحشیانه می تواند جوانان این دیار را از حق طلبی و حق خواهی باز دارد.

با اینکه بنده با یعقوب مهرنهاد در مورد نوع مبارزه اختلاف نظر دارم و ایشان معتقد به مبارزه مدنی و مسالمت آمیز بودند و بنده معتقدم امکان مبارزه مدنی در برابر رژیم ولایت فقیه وجود ندارد و بازداشت و شکنجه و صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد نظر بنده را تائید می کند و ثابت می کند که رژیم جهل و جور به هیچ طریقی حاضر به دادن حقوق ما نیست و هر گونه فعالیت سیاسی را با تمام خشونت سرکوب می کند و تنها راه رسیدن به حقوق ملی و مذهبی استفاده از اسلحه و نبرد مسلحانه می باشد.

اجرای حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد بحران بلوچستان را چند برابر خواهد کرد و جوانان بلوچ را به سوی مبارزه مسلحانه خواهد کشاند و آنگاه هیچ قدرتی نخواهد توانست در برابر سیل خروشان جوانان این دیار بایستد.

اجرای چنین حکم وحشیانه و ضد انسانی برای رژیم سنگین تمام خواهد شد و خشم و نفرت مردمی را چند برابر خواهد کرد و این خشم و نفرت می رود که دمار از روزگار دشمنان ملت بلوچ در آورد.

اعدام و شهید کردن یعقوب مهرنهاد که هیچ جرمی مرتکب نشده و حتی هیچ اقدامی مخالف با قانون اساسی خود رژیم انجام نداده است بی پاسخ نخواهد ماند و جوانان بلوچستان در برابر این خون ،خونها خواهند ریخت و به رژیم و مزدوران محلیش رحم نخواهند کرد و به رژیم و مزدورانش نشان خواهند داد که جوانان این دیار چنان بی غیرت نشده اند که مرگ برادران خود را نظاره نموده و سکوت نمایند.
دلاور بلوچ

 

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72687 visitors (159199 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=