صفحه نخست

جنگ
رسانه ای و تاثیر آن بر عقول مردم

ینام  خدا

آن خدائیکه در جای حق نشسته و ناظر بر اعمال همه است

 

           تا این دنیا هست حق بر علیه باطل و مظلوم بر علیه ظالم خواهد جنگید و این جنگی مقدس است. همه انبیاء  وهمه طرفداران حق و عدالت چنین جنگی را جنگیده اند تا ظلم را برچینند و عدالت را بر قرار کنند و عدالت همان چیزی است که انسان را بخوشبختی میرساند. اگر این جنگ مقدس را ریشه یابی کنیم می بینیم که بنیانگذار اصلی آن خود خدا یا الله است که در قرآن به این جنگ " جهاد " می نامد.  جهاد یا حمایت از عدالت برای بشر خیلی لازم است اگر جهاد ترک شود دنیا بدست انسانهای فاسد و ظالم میافتد در چنین وضعیتی تعدادی از افراد ظالم بر تمام ثروتهای موجود در دنیا قابض میشوند و ملیونها انسان صاحب حق را مفلس و محتاج نان شب میکنند. همین وضعی که امروز بخاطر ترک جهاد همه دنیا را فرا گرفته است .  می بینیم یک نفر راحت نشسته و با زد و بندهای شیطانی خود ملیاردر شده است و یکنفر هم از کله صبح تا دل شب سگدو میزند و نان خشک خانواده اش هم تامین نمیشود.  جهاد کوششی است که طرفداران حق برای برقراری عدالت انجام میدهند و جنگ کوششی است که طرفداران باطل برای برقراری نظام ظلم انجام میدهند. پس جهاد با جنگ فرق دارد هر چند بظاهر هر دو یکی هستند.

امروز اهل جهاد و طرفداران عدالت تعداد شان خیلی کم است و اهل جنگ و طرفداران ظلم و بیعدالتی تعداد شان بسیار است. امروز تمام دنیای کفر و مسلمانهای خالی شده از ایمان دست بیکی کرده در همه جای دنیا مسلمانان طرفدار حق و عدالت را تحت بر چسب های مختلف میکوبند باین دلیل میکوبند که میدانند اگر اینها روی کار بیایند و صاحب قدرت شوند جلو اجحافات و غارتگری های اینها را میگیرند و ملیاردهائی که در حسابهای فرد فرد این غارتگران  بیدرد بناحق  انباشته شده تحت برنامه های صحیح و عادلانه ای بگردش در خواهد آمد و میلیون ها مردم مفلس و ستم زده ازمزایای آن برخوردار شده و به رفاه لازم خواهند رسید. امروز این امت مسلمه غفلت زده است که در همه جا ثروتهایش توسط غیر مسلمین و ایادی شان غارت شده و با هزار حیله و ترفند برای ساختن و آباد کردن سرزمینهای آنها به مناطق شان منتقل میشود اروپای غیر مسلمان از خود چیز زیادی ندارد ولی به برکت ثروتهائی که از مسلمین غارت کرده اند آباد و مترقی و خوشحال است و می بینیم که کفار با غارت کردن مسلمین برخوردار از تمام امکانات رفاهی در مناطق خود هستند و در انطرف این معادله مسلمین در سرزمینهای ثروتمند خود در نهایت بدبختی و فلاکت زندگی میکنند. مسلمین پس از یک غفلت طولانی حالا که کمی به آگاهی رسیده و متوجه این حقیقت شده اند و میخواهند جلو غارت شدن خود را بگیرند کفار برای ادامه این غارتگریها با آمادگی قبلی و با درست کردن برچسپ هائی واهی و دروغین در سرزمینهای مسلمین حضور نظامی گسترده پیدا کرده و بطور بیرحمانه ای مشغول تار و مار این امت غفلت زده هستند تا نگذارند این امت متعلق به دین عدالت گستر اسلام  به حقوق حقه خود برسد. جنگی که امروز در سرزمینهای اسلامی ما شاهد آن هستیم جنگ بین ظالم و مظلوم و غارتگر و غارت شده است و نه جنگ حامیان دموکراسی  و تروریست ها.

             آنهائیکه کمی سن شان بالاست خیلی خوب بیاد دارند که تقریبا حدود سی سال قبل ما در میان مسلمانان کلمه ای بنام وهابی نداشتیم. هیچکسی چیزی بنام وهابی نمیدانست. با آمدن نظام جمهوری اسلامی  این کلمه بر سر زبانها افتاد و با تبلیغات شبانه روزی رسانه های مختلف رژیم این بر چسب بوجود آمد و بر پیشانی مسلمانان موحدی چسپانده شد که پایبند سنتهای رسول خدا هستند و حاضر به قبول شرک نبوده و نیستند. در اینطرف سکه رژیم باصطلاح جمهوری اسلامی  به بهانه وهابیت شروع به زدن و سرکوب مسلمین حقیقی کرد و در رخ دیگر همین سکه امریکا برچسب تروریست و بنیاد پرست را اختراع کرد و با استفاده از آن دارد مسلمانان و طرفداران حق وعدالت را در همه جای جهان میکوبد و توده های میلیونی مسلمانها متاسفانه هنوز این حقیقت را نمیدانند چون مغز شان بوسیله رسانه هائی پر میشود که تحت کنترل و اداره  این دو نیروی بظاهر مخالف و دشمن بکدیگر و در باطن دوست و متحد در کشتار هستند. سی سال است که جمهوری اسلامی ایران بظاهر ابر قدرت این منطقه  و امریکا ابر قدرت جهان با براه انداختن یک جنگ زرگری و تبلیغاتی علیه یکدیگر امت مسلمه را در فریبی بس بزرگ نگهداشته اند و تحت استتارهمین فریب متحدا دارند دمار از روزگار مسلمین برمیاورند و چنین بنظر میرسد که مسلمین هنوز متوجه این توطئه بزرگ در حق خود  نیستند.

             امریکا از جمهوری اسلامی اصلا نمیترسد  با وجود اینکه این رژیم سی سال است که بطور منافقانه  و فریبکارانه ای دارد مرگ بر امریکا میگوید و تهدید های عجیب و غریب میکند. چون هردو در ماهیت یکی هستند و این جمهوری بظاهر اسلامی در سطح جهان یکی از زیر مجموعه های امریکاست و در جهت پیشبرد اهداف و منافع امریکا و انگلیس بطور فعال و وفادارانه ای در منطقه دارد کار میکند. اما امریکا از طالبان سخت میترسد چون مسلمانان حقیقی و عاملین بر سنتهای رهائی بخش رسول اکرم صلی الله و علیه وسلم هستند اگر سرکار بیایند و قدرت بگیرند عدالت را همچون عمر(رض) در جهان برقرار خواهند کرد و امریکا از برقراری عدالت میترسد چون در اینصورت دیگر نمیتواند امت مسلمه را چپاول کند.

             حکومت منافق و غارتگر شیعی ایران با حکومت یهودی امریکا هر دو در نابود کردن حکومت اسلامی طالبان دست داشتند و در اینکار از یکدیگر پیشی میگرفتند. اگر ایران حقیقتا دشمن امریکاست چطور با او دست بیکی میشود و یک نظام حقیقتا اسلامی و عادل را بر میاندازد و هزاران تبلیغات دروغ بر علیه آن براه میاندازد تا مسلمین بی خبر از همه جا بطور کلی از آنها بد ظن شده و دسترسی بحقایق پیدا نکنند و به حمایت از آنان بر نخیزند ؟  در جنگ با عراق جمهوری اسلامی هشت سال زور زد و حدود سه ملیون نفر از جوانان فریب خورده و جگر گوشگان این مردم را در تنور این جنگ بیحاصل ریخت و باز هم  نتوانست صدام را سرنگون کند و اینکار را امریکا برایش انجام داد و وحالا ایران و امریکا هردو دست بیکی کرده و مسلمین عراق را دارند قتل عام میکنند و چون رسانه ها بطور کلی در دست خودشان است هیچکسی از حقایق موجود در آنجا با خبر نمیشود.

             بشردر آغاز  با سنگ و چوب می جنگید بعد ها با کارد و شمشیر و بعد تر با تفنگ های تک تیر و حالا با مسلسل و موشک و غیره و خطرناکتر از همه با روزنامه و رادیو و تلویزیون و اینترنت.

          امروز حکومتهای ظالم و غارتگر و ضد مردمی با در اختیار گرفتن عقول مردم بوسیله رسانه هائی که در اختیار دارند حق را باطل و باطل را حق میکنند ظالم و جنایتکار را عادل و مقدس و مقدس و عادل را وهابی و تروریست کرده و در ذهن مردم می نشانند.  بی غیرتی و بی حیائی و بزدلی و نامردی را ستوده و از مظاهر عقلمندی و تمدن و ترقی معرفی میکنند و پای بندی به شرف و غیرت و ایمان و وجدان و پاسداری از اصول عدالت را از مظاهر جهل و ارتجاع و عقب ماندگی و تروریسم تبلیغ میکنند و با این روش جمع کثیری از این مردم را از شرف خالی کرده تبدیل به حیوان میکنند و آنگاه هر طور که دلشان خواست از آنان سواری میگیرند. آنگاه می بینیم که یکنفر در اسکاندیناوی تحت یک چنین سیستم تبلیغاتی بطور کلی مسخ شده و در حالیکه در بی خبر از حقایق ملموس است خودش را فهمیده و مترقی هم می پندارد و همزبان با دشمنان ملت بلوچ، عبدالمالک این  قهرمان ترین و باشرفترین و انسان ترین و مبارزترین ومخلص ترین فرد ملت خودش را بشکل تروریست می بیند  وهمین شخص با یک چنین وضع روانی مفلوج شعار زنده باد بلوچستان هم میدهد. قهرمان حقیقی بلوچستان را طرد و محکوم میکند و شعار آزادی هم سر میدهد و از قهرمان بودن چگوار احساس خوشحالی و سربلندی میکند. چه تناقض وحشتناکی! آری  جنگ رسانه ای اینطور خطرناک است چون مغزها را فلج و از درک حقایق آنطوریکه هستند عاجز میکند  تا به آن حد که یک نفر بظاهر فهمیده هم از حقیقت دور میشود و مبارز قومش را بشکل تروریست می بیند و بدون آنکه خود بداند که عملا در خدمت دشمن قرار گرفته است.

          بوسیله همین رسانه ها آنقدر روی مغز و عقول ملت ما کار شده است که اکنون بخش عظیمی از مردم ما نمیداند که خود یک ملت هستند و با ملت فارس فرق دارند. و این حق را برای خود قایل نستند که  هویت خدادادی  و حقوق بنیادی شان باید از تطاول و دستبرد غیر خودیهای متجاوز در امان بماند و دادن آگاهی به این ملت امروز فوری ترین و مقدم ترین و لازمترین کاری است که باید انجام گیرد و ما اکنون مشغول انجام همین کار هستیم و بمحض اینکه ملت مان به آگاهی های لازم رسید دیگر به  آین آسانی فعلی سواری نخواهد داد بلکه آهسته آهسته عادت خواهد کرد که در کنار اقوام همسایه سربلند و با عزت زندگی کند. انشاء لله .

          ما نه طرفدار طالبان و اسامه بن لادن هستیم و نه مخالف و دشمن شان و طالبان هم مثل ما ناسیونالیست هستند با پایبندی به دین  که برای حقوق انسانی و برای حفظ روایات تاریخی و فرهنگی خود، در سر زمین خود با اجانب دارند مبارزه میکنند و این حق مسلم شان است. حالا همه رسانه های مهم دنیا که کنترل شان در دست دشمن است شب و روز بر علیه شان تبلیغ میکنند که اینها شرور و تروریست و آدمکش هستند، جاهل و مرتجع و غیره وغیره هستند خوب این رسانه ها مال دشمن هستند و معلوم است که دشمن از دشمن تعریف نمیکند و آدم جاهل و مرتجع هم که مبارزه نمیکند آنهم در شرایطی چنین نابرابر پس اینها خیلی عالم و مترقی هستند چون دارند برای حفظ عزت، حقوق انسانی و کرامت شان مبارزه میکنند و البته هرچه هستند برای خودشان هستند و بما اصلا مربوط نیست و ما هیچ ارتباطی با آنها نداریم و خودشان بهتر میدانند که چکار دارند میکنند اما حقیقت اینست که عرض کردم.

           ما حق داریم در مورد خودمان زیاد حرف بزنیم و در این رابطه بدون کمترین تردیدی فعلا بطور محتصرعرض میکنم که ما ناسیونالیست بلوچ هستیم و معتقد به حفظ اصول دموکراسی. ناسیونالیست یعنی چه؟ این کلمه به کسی اطلاق میشود که او خود را متعلق به یک قوم خاص بداند و بخواهد با حفظ هویت قومی و خدادادی و حفظ روایات تاریخی و فرهنگی و بومی خود در سرزمینی که او در آن سکونت دارد  بتواند آزاد و بدون دخالت قومی دیگر در امور خود زندگی کند.  با حفظ اصول دموکراسی یعنی چه؟ یعنی اینکه در یک ملت افرادی با نظریات مختلف میتواند وجود داشته باشد افراد این ملت برای اینکه در برابر اجانب متحد بمانند باید نظرات بکدیگر را تحمل کنند اگر نظریه کسی برای جامعه مضر باشد هیچکسی حق ندارد او را بزور از نظریه اش منصرف کند بلکه اینکار باید با حوصله و بردباری و توجیهات منطقی و مکرر و اقناع عقل آن شخص انجام گیرد. قوم ما از این بابت دارای مشکلات فراوانی است که بنده مصمم هستم نظریه خودم را در این باره در نوشته ای دیگر به عرض خوانندگان گرامی برسانم تا بلکه مفید واقع شود.   

  زنده باد اسلام که به انسان غیرت و مردانگی میدهد.  خود مختار و آباد باد بلوچستان مظلوم در چهار چوب ایرانی سربلند و مستقل و فدرال.  

 

 

 

www.watwajahi.blogfa.com

محمد آرمیان

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72397 visitors (158679 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=