صفحه نخست     

پاهو، پاهو اپدا پاهــــــــــــــــــــــــو                               

 

گون مزنین اپسوز ءُ ارمانی سهیگ بوتین که  مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوي محمد يوسف سهرابی گون دگه دو نپرءَ که  مان پهــــــره( چاه جمالءِ کلگءِ) جنگ ءُ چوپانءَ پد دزگیرءُ مان ایرانی هون وارین ءُ پلیتین اسلامی رجیمی بندیگ جاهان گون وحشی ترین شکنجه هان بندیگ بوتگ انت  مان زیگین روچءَ مان زاهدانءِ بندیگ جاهءَ پاهو دیگ بوتگ انت.

بلوچءِ گوانک، مولوي عبدالقدوس و مولوي محمد يوسف ءِ پاهوءَ گون سختیءَ ملامت کنت ءُ وتارا گون  بلوچستانی مهلوکءَ هاس کار آئی عزیزانی غم و اندوهان شریک زانت . ءُ هنچوش چه پهکین بلوچ وانندگ ءَ زانتکاران ، چه بلوچی تنطیم ءُ پارتیان دزبندی کنت ءُ لوتیت که گون مولویانءِ پاهو دیگءَ وتی نه وشی ءَ  درشان بکن انت ءُ هور گون یکدگرءَ تپاکی،مچی، مهرءُ محبتءِ کشارانءَ آپ بدیت.

 

بلوچءِ گوانک

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72397 visitors (158644 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=