اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایران
به نام الله
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران ( جندالله ) صدورحکم ظالمانه وغیر انسانی اعدام برای یعقوب مهر نهاد فعال مدنی ، اجتماعی راشدیدا محکوم کرده وبه رژیم مستکبر ، جاهل وجائر ولایت فقیه هشدار می دهد که دست از چنین اقدامات وحشیانه وضد بشری بردارد درغیراین صورت جوانان دلیر وغیوراین خطه آرام نخواهند نشست وپاسخ دندان شکنی به مزدوران ولایت فقیه خواهند داد .
همچنین جنبش برای باری دیگر اعلام می دارد یعقوب مهرنهاد هیچ رابطه ای با جنبش مقاومت نداشته و جرمش فقط دفاع از مردم و بیان مظلومیت و محرمیت بلوچستان بوده است و از آنجائیکه رژیم ضد بشری ولایت فقیه دگر اندایشان و مخالفان را برنمی تابد می خواهد با اعدام و سرکوب بیداری مردمی در بلوچستان را خفه نماید ، ولی رژیم بداند با حذف کردن و اعدام کردن یعقوبها هرگز نمی تواند در برابر موج بیداری ایستادگی نماید بلکه اعدام و شکنجه نابودی و زوال رژیم ولایت فقیه را نزدیک تر نموده و عزم و اراده جوانان این خطه را مستحکم تر و قوی تر نموده تا با تمام وجود در برابر رژیم جهل و جور بایستند.
همچنین دستگیری و بازداشت و صدور حکم اعدام برای یک فعال مدنی و اجتماعی ثابت می کند در بلوچستان امکان مبارزه مدنی و سیاسی وجود ندارد و تنها راه رسیدن به عزت و آزادی مبارزه مسلحانه و نبرد آتشین است و رژیم با اقدامات وحشیانه اش مردم را به سوی چنین نبردی سوق می دهد.
در آخر باز جنبش مقاومت مردمی ایران به رژیم جهل و جور ولایت فقیه هشدار می دهد که دست از جنایت بردارد و زندانیان سیاسی را آزاد کند و گرنه با خشم مردم مسلمان بلوچ مواجه خواهد شد و فرونشاندن آتش خشم مردم بلوچ آسان نخواهد بود.

جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

 

 

اطلاعیه جنبش مقاومت جندالله

 

به نام حق

بدینوسیله جنبش مقاومت (جندالله) اعلام می دارد : در صورت صدور حکم برای علماء و طلاب دستگیر شده ایرانشهر وضعیت بلوچستان بحرانی خواهد شد و منطقه به سوی جنگ مذهبی و قومی بین شیعه و سنی و بلوچ و زابلی خواهد رفت به همین خاطر جنبش مقاومت (جندالله) از شیعیان و زابلیهای ساکن در بلوچستان می خواهد که منطقه را ترک دهند در غیر این صورت هدف حمله مردم قرار خواهند گرفت و کشته خواهند شد زیرا بعد از محاکمه نمایشی علماء و طلاب ایرانشهر صدها جوان بلوچ سنی و دهها گروه مسلح با روابط عمومی جنبش تماس گرفته و اعلام کردند که غیر بومیان را هدف قرار خواهند داد و بیشتر از این نمی توانند جنایت و تجاوز به مردم عادی و جوانان بی گناه و علمای بزرگ خود راتماشا کنند ؛ بدین جهت جنبش مقاومت از غیر بومیان می خواهد بلوچستان را ترک کنند تا خود و فرزندانشان در این جنگی که رژیم آن را برافروخته کشته نشوند.

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

چهارشنبه سوم بهمن 1386 

 

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت جندالله 

به نام حق

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران محاکمه نمایشی دستگیر شدگان ایرانشهر را به شدت محکوم کرده و این محاکمه را اهانت به مردم بلوچ و اهلسنت می داند.

محاکمه ای که پشت درهای بسته صورت گیرد و به متهمین اجازه وکیل گرفتن و دادرسی و دادخواهی داده نشود و هیچ خبرنگار آزاد و مستقلی نتواند با متهمین گفتگو نماید هیچ ارزش قانونی نداشته و منافی با قوانین مرگبار خود رژیم ولایت فقیه می باشد.

جنبش مقاومت برای باری دیگر اعلام می دارد که دستگیر شدگان ایرانشهر هیچگونه رابطه ای با جنبش نداشته و شاید تنها جرمشان سنی بودن و قرابت و نزدیکی با عالم شهید و عارف مجاهد مولانا محمد عمر سربازی(ره) که ناجوانمردانه بدست جلادان رژیم به شهادت رسید می باشد و رژیم بعد از اینکه با بزدلانه ترین روش این عارف ربانی را به شهادت رساند می خواهد نزدیکان وی را با وارد کردن اتهامات واهی و بی اساس اعدام کند.

جنبش مقاومت مردمی ایران ضمن مردود خواندن چنین محاکمه ای به مزدوران محلی رژیم هشدار می دهد که دست از چنین اقداماتی که موجب جنگ و تفرقه قومی و مذهبی می شوند بردارند در غیر این صورت با موجی از اقدام بالمثل مردم مواجه خواهند شد و آنگاه خموش کردن آتش خشم و کینه مردم آسان نخواهد بود.

همچنین جنبش مقاومت این محاکمه و دیگر محاکمه های نمایشی رژیم در بلوچستان را جزوی از برافروختن جنگ مذهبی و قومی رژیم می داند ولی رژیم و بویژه مزدوران محلیش بدانند که جنگ قومی و مذهبی در بلوچستان با اکثریت اهلسنت دمار از روزگارشان در خواهد آورد.  

همچنین طی این اطلاعیه جنبش مقاومت از مردم غیور و دلاور بلوچستان می خواهد که به خاطر دفاع از علما و طلاب و جوانان در بند و به خاطر احترام به پیشوایشان مولانا محمد عمر سربازی (ره )که مظلومانه به شهادت رسید به خیابانها بریزند و محاکمه داماد مولانا محمد عمر سربازی (ره) و یارانش را محکوم نمایند و بدانند که رژیم و مزدورانش در برابر قدرت مردمی هیچ و پوچ هستند و همانطور که در تظاهرات میدان کوثر ترس و وحشت وجود سران نظام را فرا گرفته بود در هر میدانی که مردم حضور داشته باشند آنها به عقب خواهند نشست.

سیل چند صد نفری شما مردم غیور و دلیر مردان بلوچستان در میدان کوثر فرمانده مغرور و خود خواه نیروی انتظامی (غفاری) را مجبور به عذرخواهی نمود و اگر جمعیت چند ملیونی شما مردم به خیابانها بریزند نیروهای بزدل رژیم هرگز در برابر شما نخواهند ایستاد و تاریخ شاهد است که قدرت مردمی به مراتب بیشتر از قدرت دولتهاست و قدرت همین مردم بود که در هند و ... ابرقدرتی همچون بریطانیای کبیر را با شکست و عقب نشینی مواجه نمود و برای مردم آزادی و عدالت به ارمغان آورد.

مردم نیک دیدند که چگونه چند نفر از فرزندان همین خاک وبوم خواب از سران یک نظام کاملا مسلح ربود و امروز یک رژیم با تمام تجهیزات چنان دچار ترس وحشت شده است که ملیاردها دلار برای مقابله با رزمندگان جنبش (جندالله ) هزینه کرده است اما باز هم شکست خوردند لذا وقتی یک گروه کوچک از جنس همین مردم، رژیم را در عرصه های نظامی، سیاسی ، تبلیغاتی شکستند و رعب و وحشت رژیم را از دلهای مردم زدودند آیا این ملت غیور و دلیر چنین توانی را ندارند ؛ یقینا ملت قدرتشان خیلی بیشتر است و اگر یک بار همه با یک شعار و یک صدا به خیابانها بریزند آنگاه خواهند دید که بزدلان بی دین چگونه به عقب خواهند نشست.

امروز روح علماء حقانی و ربانی همچون مولانا عبدالملک و مولانا نعمت الله و مولانا محمد عمر سربازی (ره) و جوانان شهیدی همچون عمران و حنظله و مهاجر که در راه آزادی و عدالت و حق گوئی ترور و اعدام شدند با صدای رسا به همه ما می گویند :بپاخیزید که دیگر وقت نشستن و نظاره کردن نیست که اگر امروز نظاره گر اعدام و کشتار برادرانمان باشیم فردا دیگران نظاره گر اعدام و کشتار ما خواهند بود پس بیائیم به این تاریخ خونین خاتمه دهیم و همه با هم بپاخیزیم تا دیگر شاهد ظلم و جنایت بر خود نباشیم.

 

مردم باید بدانند فقط یک گروه و یک فرد مسئول مبارزه با رژیم نیست بلکه یکایک مردم وظیفه دارند در برابر جنایت بپا خیزند تا با همکاری هم بتوانند سایه ظلم و ستم را از سر خود کوتاه نمایند اگرچه رزمندگان جنبش زندگی خود را در این راه وقف کردند و پاسخ جنایات رژیم را به طرق خود خواهند داد و حتی از عملیات استشهادی علیه دشمن گریز نکرده و لحظه ای درنگ نخواهند کرد اما مبارزات جنبش مستلزم سلب مسئولیت از مردم نیست بلکه آحاد مردم وظیفه دارند در برابر ظلم قیام کنند و فرزندانشان در جنبش هرگز آنها را تنها نخواهند گذاشت و همانطور که تاکنون رژیم را در هر جبهه و میدانی با شکست مواجه کردند در آینده هم ان شاء الله شکست خواهند داد و به پیروزی و عزت و آزادی خواهند رسید.

یا زندگی با عزت یا مرگ با شرف

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

 

از همه دوستان تقاضا می شود این اطلاعیه را تکثیر کرده و بین مردم منتشر نمایند.--
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران baloch@mybalochistan.net.tc 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72397 visitors (158629 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=