سركوب, ضرب و شتم و كشتارمردم توسط مزدوران رژيم


ضرب وشتم جوان تهراني به بهانه مبارزه با ارازل و اوباشگلوله باران خودروهاي حاوي گازوئيل در جاده مير جاوه زاهدان


جنايت پاسداران به دو مسافر بلوچتيراندازي به خودروي حاوي گالن آب آشاميدني و درگيري مردم با نيروهاي رژيمتظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران آذر 86 جديدبے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 71885 visitors (157489 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=